Berlingo

 

Xsara

 

Picaso

 

Saxo VTS

 

Jumper

 

C5 - C6

 

C8

 

 

 

Гресирането с морска грес осигурява по дългия живот на

полиуретановите тампони и гарантира правилната експлоатация на продукта.

 

Моля казвайте кода на продукта при поръчване за избягване на недуразуменията.

 

МОРСКА ГРЕС

морска грес за монтаж

 

Важна информация за монтажа и експлоатацията на полиуретановите тампони.

.

 

Google+